DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website, www.yspeert.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Yspeert Marketing streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Yspeert Marketing niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Yspeert Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Yspeert Marketing en de gebruiker ontstaan.

E-mail

Yspeert Marketing garandeert niet dat aan gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig gegarandeerd worden door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Yspeert Marketing te corresponderen accepteert u dit risico.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Yspeert Marketing heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Yspeert Marketing aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Yspeert Marketing zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Yspeert Marketing daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.